سفارش چگونه برای من ارسال می‌شود؟

سفارشات در تهران از طریق پیک یا به همراه تکنسین های نصب تحویل داده می شود و در شهرستان ها از راه های پستی مانند تیپاکس و پست و ... ارسال می شود که طی 24 - 48 ساعت کاری به دست مشتریان گرامی می رسد.

اینستاگرام