مانیتور تویوتا

مانیتور هایلوکس 2014 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

مانیتور هایلوکس 2014 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

برند : کاریاتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 10

اینچ صفحه : 9

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور هایلوکس 15-2014 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

مانیتور هایلوکس 15-2014 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 9

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور لندکروز تسلایی صفحه نمایش 14 اینچ اندروید 6

مانیتور لندکروز تسلایی صفحه نمایش 14 اینچ اندروید 6

برند : اسمارتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 6

اینچ صفحه : 14

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور لندکروز 2012-2008 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

مانیتور لندکروز 2012-2008 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 9

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور لندکروز 2005 ( اتاق 100 ) 9 اینچ اندروید 9

مانیتور لندکروز 2005 ( اتاق 100 ) 9 اینچ اندروید 9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 9

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور کمری 8_2007 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

مانیتور کمری 8_2007 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 9

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور کمری 2015 هیبرید 10 اینچ اندروید 10

مانیتور کمری 2015 هیبرید 10 اینچ اندروید 10

برند : کاریاتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 10

اینچ صفحه : 10

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور کمری 2008 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

مانیتور کمری 2008 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

برند : کاریاتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 10

اینچ صفحه : 9

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور کمری 2008 با صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

مانیتور کمری 2008 با صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

برند : وینکا

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور کرولا 2008 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

مانیتور کرولا 2008 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

برند : کاریاتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 10

اینچ صفحه : 9

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور کرولا 15-2014 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

مانیتور کرولا 15-2014 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 10

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور کرولا 10-2008 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

مانیتور کرولا 10-2008 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

برند : وستر

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور راوفور (راو4) با صفحه ی نمایش اینچ اندروید 10

مانیتور راوفور (راو4) با صفحه ی نمایش اینچ اندروید 10

برند : وینکا

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور راو 4 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 9

مانیتور راو 4 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 10

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور راو 4 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 10

مانیتور راو 4 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 10

برند : کاریاتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 10

اینچ صفحه : 10

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور تویوتا یاریس 16_2014  صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 9

مانیتور تویوتا یاریس 16_2014 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 10

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور تویوتا سری 7 اینچ اندروید9

مانیتور تویوتا سری 7 اینچ اندروید9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 7

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور تویوتا راوفور 10 اینچ اندروید 9

مانیتور تویوتا راوفور 10 اینچ اندروید 9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 10

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور تویوتا پرادو 2012 -2010 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 9

مانیتور تویوتا پرادو 2012 -2010 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 10

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور تویوتا پرادو 2009 -2007 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

مانیتور تویوتا پرادو 2009 -2007 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 9

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور تسلایی لندکروز 12 اینچ اندروید 10

مانیتور تسلایی لندکروز 12 اینچ اندروید 10

برند : کاریاتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 10

اینچ صفحه : 12

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور تسلایی پرادو 16 اینچ اندروید 10

مانیتور تسلایی پرادو 16 اینچ اندروید 10

برند : کاریاتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 10

اینچ صفحه : 16

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور پرادو 2012 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید9

مانیتور پرادو 2012 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید9

برند : وستر

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 9

اینچ صفحه : 10

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور پرادو 2012 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 10

مانیتور پرادو 2012 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 10

برند : کاریاتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 10

اینچ صفحه : 10

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور پرادو 2012 تسلایی 14 اینچ اندروید7

مانیتور پرادو 2012 تسلایی 14 اینچ اندروید7

برند : اسمارتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 7

اینچ صفحه : 14

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور پرادو 2012 با صفحه نمایش 10  اینچ اندروید 10

مانیتور پرادو 2012 با صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 10

برند : وینکا

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور پرادو 2007-2009 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

مانیتور پرادو 2007-2009 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

برند : کاریاتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 10

اینچ صفحه : 9

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور پرادو 2007-2009 با صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

مانیتور پرادو 2007-2009 با صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

برند : وینکا

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور آریون 2012-2014 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 10

مانیتور آریون 2012-2014 صفحه نمایش 10 اینچ اندروید 10

برند : کاریاتک

سیستم عامل : اندروید

نسخه ی اندروید : 10

اینچ صفحه : 10

وضعیت : موجود است

قیمت :

مانیتور فابریک تویوتا از بهترین و به روزترین نمونه مانیتور های خودرو بازار ایران است، این مانیتور در دو سیستم عامل اندروید و ویندوز با گارانتی در فروشگاه اینترنتی آپشن کالا با سخت افزار فوق العاده قدرتمند و بروز به مشتریان عزیز ارائه می گردد. در ادامه مطلب به برخی از مهمترین کارایی و قابلیت های کاربردی مانیتور فابریک تویوتا اشاره خواهیم کرد.

 

مانیتور تویوتا

 

معرفی 5 کارایی و قابلیت کاربردی مانیتور فابریک تویوتا

 

1. Wifi داخلی از قابلیت های منحصربه فرد مانیتور فابریک تویوتا به شمار می آید و این امکان را برای شما فراهم می کند تا با خرید اینترنت همراه ( دانگل ) و یا هات اسپات گوشیتون بتوانید مانیتور رو به اینترنت متصل کنید تا ضمن استفاده از برنامه های آنلاین،دیگر برنامه های مورد علاقه خود را نیز نصب کنید.

2. صدا: بطور معمول همه مانیتورها دارای حداقل یک ساب ووفر و دو بلند گو اکولایزر می باشند و کیفیت صدای مانیتور فابریک خودرو به تعداد ساب ووفر ها بستگی دارد. به این معنا که هرچه تعداد ساب ووفر ها بیشتر باشد، کیفیت و شفافیت صدای پخش شده نیز به همان مقدار افزایش می یابد و قدرت صدای دی وی دی فابریک خودرو با کیفیت و قطعات دی وی دی ارتباط مستقیم دارد.

3. حافظه خارجی: از دیگر ویژگی های مانیتور تویوتا می توان به وجود درگاهی در فلش مموری، USB، کارت و حافظه عمومی و همچنین تکرار موسیقی و پخش اتوماتیک دی وی دی اشاره کرد.

4. یکی از قابلیت های جالب مانیتور فابریک تویوتا پشتیبانی از دوربین جلو می باشد. با این قابلیت قادر خواهید بود با تهیه دوربین جلو تمامی مسیر سفر خود را در حافظه دستگاه ضبط کنید. از کاربردهای دیگر DVR ضبط حادثه های رانندگی است که دیگر نیاز به پلیس راهنمایی برای کروکی صحنه های تصادف نیست.

5. همچنین کاربر می تواند از طریق چندین رهیاب مثل waze  ، nid .... که بر روی این مانیتور نصب شده است از خلوت ترین مسیر به مقصد خود برسد.

 

چند سوال متداول در هنگام خرید مانیتور فابریک تویوتا

 

بهترین برند مانیتور فابریک تویوتا کدام است؟

اگر برای خرید مانیتور فابریک تویوتا به بازار سری بزنید و یا در فروشگاههای اینترنتی جستجو کنید، نام برند وستر را زیاد خواهید دید و شنید. برای خرید مانیتور تویوتا مطمئنا با برندهای مختلفی آشنا خواهید شد که تصمیم گیری را برای شما سخت خواهد کرد. ما به شما برند وستر را به عنوان بهترین مارک مانیتور تویوتا پیشنهاد می دهیم.

 

خرید پخش مانیتور ماشین تویوتا از فروشگاه آپشن کالا چه مزایایی دارد ؟

فروشگاه اینترنتی آپشن کالا این محصول را با ضمانت نامه ی 18 ماه شرکتی و خدمات پس از فروش ارائه می دهد. شایان ذکر است برای رفاه حال شما عزیزان امکان نصب تمامی دستگاه ها در شهر و محل خود مشتریان عزیز فراهم کرده است.

 

نحوه سفارش اینترنتی مانیتور فابریک تویوتا چگونه است؟

چنانچه قصد خرید این محصول را دارید، می‌توانید با مقایسه مدل‌های متنوع موجود در فروشگاه اینترنتی آپشن کالا، بهترین گزینه را انتخاب کنید. سامانه ضمانت برگشت پول فروشگاه آپشن کالا، این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا خرید خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید و سفارش خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن، درب منزل تحویل بگیرید.

 

آیا مانیتور فابریک تویوتا تمام آپشن های روز جهان را پشتیبانی می کند؟

باید بگویم بله، مانیتور فابریک این قابلیت را دارد تا تمام آپشن های روز دنیا از قبیل دوربین جلو ، دوربین دنده عقب ، دوربین 360 درجه ، گیرنده ی دیجیتال ، آمپلی های حرفه ای و ساب ووفر.... را ساپورت کند.

 

آیا مانیتور فابریک تویوتا قابلیت نشان دادن دو تصویر به صورت همزمان را دارد یا خیر؟

بله، مانیتور تویوتا امکان نشان دادن دو تصویر را به طور همزمان دارا می باشد. به عنوان مثال وقتی که شما در حال نمایش فیلم یا... هستند می توانید هم زمان تصویر مسیریاب را نیز داشته باشید.

اینستاگرام