فیلتر شود بر اساس

برند +
  • اسمارتک
  • پرفکت
  • چیتا
  • وستر
  • وینکا

مانیتور پژو

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد VA2324

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد VA2324

برند : وستر

نسخه ی اندروید : 10G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

74,580,000 ریال

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA4648

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA4648

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 4GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 64GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA2328

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA2328

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA2324 پلاس

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA2324 پلاس

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA2324

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA2324

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA1324 ولوم دار

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA1324 ولوم دار

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA1324

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA1324

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA1164 پلاس

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA1164 پلاس

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 16GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA1164

مانیتور 9 اینچ پرشیا کد CA1164

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 16GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA4648

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA4648

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 11G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 64GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA2328

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA2328

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA2324 پلاس

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA2324 پلاس

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA2324

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA2324

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA1324

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA1324

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA1164 پلاس

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA1164 پلاس

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 16GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA1164

مانیتور 9 اینچ اندروید کد CA1164

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 16GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 9 اینچ اندروید 9 پژو 207

مانیتور 9 اینچ اندروید 9 پژو 207

برند : وستر

نسخه ی اندروید : 9G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

89,650,000 ریال

مانیتور 8 اینچ اندروید کد CA1324 ولوم دار

مانیتور 8 اینچ اندروید کد CA1324 ولوم دار

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 7 اینچ اندروید 9 پژو 207

مانیتور 7 اینچ اندروید 9 پژو 207

برند : وستر

نسخه ی اندروید : 9G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 16GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA4648

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA4648

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 4GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 64GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA2328

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA2328

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA2324 پلاس

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA2324 پلاس

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA2324

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA2324

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA1324

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA1324

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA1164 پلاس

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA1164 پلاس

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 16GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA1164

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ کد CA1164

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 16GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

مانیتور 206 صفحه نمایش 9 اینچ اندروید 10

برند : وستر

نسخه ی اندروید : 9G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 16GB

وضعیت : موجود است

73,480,000 ریال

مانیتور 206 صفحه نمایش 8 اینچ کد CA1324 ولوم دار

مانیتور 206 صفحه نمایش 8 اینچ کد CA1324 ولوم دار

برند : کاریاتک

نسخه ی اندروید : 13G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 1GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

مانیتور 206 صفحه نمایش 8 اینچ اندروید 9

مانیتور 206 صفحه نمایش 8 اینچ اندروید 9

برند : وستر

نسخه ی اندروید : 9G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

83,300,000 ریال

مانیتور 10 اینچ اندروید 9 پژو 2008

مانیتور 10 اینچ اندروید 9 پژو 2008

برند : وستر

نسخه ی اندروید : 9G

رم ( حافظه ی اجرایی ) : 2GB

رام (حافظه ی داخلی ) : 32GB

وضعیت : موجود است

0 ریال

تجربه لذت بخش خرید مانتیور فابریک پژو با قیمتی استثنایی از فروشگاه اینترنتی آپشن کالا سالهای سال می تواند در ذهن شما همچنان باقی بماند. مانیتور پژو به داشبورد خودروی شما زیبایی خاص می بخشد و کارایی فوق العاده آن می تواند شما را شگفت زده کند. این مانیتور با دو نوع سیستم عامل ویندوز و اندروید در فروشگاه اینترنتی آپشن کالا موجود می باشد. در ادامه به برخی از مهمترین کارایی و قابلیت های کاربردی مانیتور فابریک پژو اشاره خواهیم کرد.

 

مانیتور پژو

 

5 کارایی و قابلیت کاربردی مانیتور فابریک پژو

 

1.استفاده از GPS رهیاب نصب شده در این مانیتور به دو صورت امکان پذیر است. هم می توانید به صورت آنلاین و هم آفلاین از آن استفاده کنید. برای استفاده از GPS خود دستگاه می توانید رم جی پی اس تهیه کنید. اما پیشنهاد می شود از برنامه های کاربردی و مجازی استفاده کنید. برنامه های مثل Waze را روی دستگاه نصب کنید که تمام اتفاقات جاده ای را نیز به شما گزارش می دهد.

2. یکی از کارایی های جالب مانیتور اندروید پژو پشتیبانی از دوربین جلو می باشد. با این قابلیت قادر خواهید بود با تهیه دوربین جلو تمامی مسیر سفر خود را در حافظه دستگاه ضبط کنید.

3. با نصب ضبط تصویری پژو شما می توانید تمام اطلاعات روی گوشی خود را بر روی مانیتور پیاده کنید.

4. شما فقط با یک لمس می توانید به راحتی از حافظه ی داخلی دستگاه یا usb و یا حتی با دانلود برنامه ی رادیو جوان موسیقی دلخواهتون رو انتخاب کنید و با تنظیم اکولایزر صدای این دستگاه که دارای 30 مدل  می باشد و به صورت DSP ( دیجیتال ) پخش می کند از گوش دادن به آن لذت ببرید .

5.مانیتور پژو امکان نشان دادن دو تصویر را به طور همزمان دارا می باشد. به عنوان مثال وقتی که شما در حال نمایش فیلم یا... هستند می توانید هم زمان تصویر مسیریاب را نیز داشته باشید.

 

با متداول ترین سوالات در هنگام خرید مانیتور فابریک پژو آشنا شوید!

 

آیا مانیتور فابریک پژو تمام آپشن های روز جهان را پشتیبانی می کند؟

باید بگویم بله، مانیتور فابریک قابلیت پشتیبانی از تمام آپشن های روز دنیا از قبیل دوربین جلو ، دوربین دنده عقب ، دوربین 360 درجه ، گیرنده ی دیجیتال ، آمپلی های حرفه ای و ساب ووفر....را دارا می باشد.

 

بهترین برند مانیتور پژو کدام است؟

بدون شک با وجود برندهای مختلف با کارایی های متفاوت، مانیتور فابریک پژو با دو برند شناخته شده وستر و کاریاتک از بهترین ها محسوب می شوند.

 

چگونه مانیتور فابریک پژو را اینترنتی سفارش بدهیم؟

چنانچه قصد خرید این محصول را دارید، می‌توانید با مقایسه مدل‌های متنوع موجود در فروشگاه اینترنتی آپشن کالا، بهترین گزینه را انتخاب کنید. خبر خوب این است که سامانه ضمانت برگشت پول فروشگاه آپشن کالا، این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا خرید خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید و سفارش خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن، درب منزل تحویل بگیرید.

 

خرید پخش مانیتور ماشین پژو از فروشگاه آپشن کالا چه مزایایی دارد ؟

فروشگاه اینترنتی آپشن کالا این محصول را با ضمانت نامه ی 18 ماه شرکتی و خدمات پس از فروش ارائه می دهد. شایان ذکر است برای رفاه حال شما عزیزان امکان نصب تمامی دستگاه ها در شهر و محل خود مشتریان عزیز فراهم کرده است.

اینستاگرام